Centrum bezbariérovej komunikácie

Umožňujeme nepočujúcim žiť kvalitný a plnohodnotný život s plným prístupom k informáciám a možnostiam komunikácie

Kto sme?

Centrum bezbariérovej komunikácie je
občianske združenie ľudí, ktorí majú blízko
k ľudom so sluchovým postihnutím.
Uvedomujeme si, že komunikačná bariéra je
hendikepom, ktorý členov tejto komunity
sprevádza celý život. Snažíme sa tento
problém riešiť. Do riešenia zapájame
inštitúcie, ktoré chcú byť bezbariérové,
moderné a naozaj pre všetkých.

Nepočujúci a nedoslýchaví na Slovensku

Preferencia posunkového jazyka (primárny jazyk)

SPJ má odlišnú gramatiku, a tak len prepis/písaná komunikácia nezabezpečí
SPJ má odlišnú gramatiku, a tak len prepis/písaná komunikácia nezabezpečí
plnohodnotné porozumenie
tlmočník je potrebný ku každej komunikácii s úradom, bankou alebo so službami
len 30 aktívnych tlmočníkov posunkového jazyka v SR.

Preferencia doslovného prepisu hovoreného slova

neovládajú posunkový jazyk, ovládajú hovorenú slovenčinu
potreba úplneho prepisu hovoreného slova (nie výťah, skrátená informácia)
len cca 20 aktívnych prepisovateľov s potrebnou rýchlosťou +500 úderov/min.

Každodenné problémy ľudí so sluchovým postihnutím

1. Nedostatok tlmočníkov/prepisovateľov

Na jedného tlmočníka/prepisovateľa pripadá niekoľko stoviek ľudí s poruchou sluchu.

2. Vysoká neefektivita

Tlmočník/prepisovateľ k mnohým tlmočeniam cestuje dlhšie ako trvá samotné tlmočenie/prepis.

3. Rezervácia tlmočníka/prepisovateľa nutná aj
týždne dopredu

Všetky rezervácie tlmočníka/prepisovateľa musia byť zarezervované aj niekoľko týždňov dopredu. Veľmi zložité zabezpečenie tlmočníka v náhlych a kritických situáciách.

riešenie – online tlmočenie posunkového jazyka a online prepis

1. Okamžitý prístup k tlmočníkom/prepisovateľom
posunkového jazyka

Nepočujúci sa dokáže s tlmočníkom/prepisovateľom spojiť jedným kliknutím v mobilnej aplikácii alebo vo webovom prehliadači. Tlmočník/prepisovateľ začne tlmočenie do 15 minút.

2. Rozšírené kapacity tlmočníkov

Tlmočník/prepisovateľ nemusí cestovať k tlmočeniu, ale prijíma požiadavky na tlmočenie online. Kapacita tlmočníka/perpisovateľa sa zvýši šesťnásobne.

3. Dostupné infolinky a bezbariérové miesta

Nepočujúci dokáže prostredníctvom tlmočníka zatelefonovať na vybrané telefónne čísla a dohovoriť sa na kontaktných miestach.

Online tlmočenie/prepis – ako funguje?

  1. Nepočujúci má aplikáciu na online tlmočenie/prepis buď vo svojom telefóne, alebo je táto aplikácia k dispozícii na tablete danej inštitúcie (napr. banka, úrad).
  2. Nepočujúci alebo pracovník inštitúcie v aplikácii začne spojenie s call centrom tlmočníkov/prepisovateľov.
  3. Nepočujúci cez tablet a videospojenie posunkuje, tlmočník tlmočí do hovorenej slovenčiny pre zamestnancov úradu/firmy.
  4. Naopak, tlmočník posunkuje pre nepočujúceho to, čo úradník/zamestnanec/počujúci hovorí.

projekty centra bezbariérovej komunikácie

Bezbariérové Slovensko

Centrum bezbariérovej komunikácie prostredníctvom profesionálnej platformy zabezpečí okamžitý prístup k tlmočníkom/prepisovateľom pre osoby s poruchou sluchu. Nepočujúci bude môcť zavolať doktorovi, komunikovať s úradom alebo so zamestnávateľom. Projekt výrazne zvýši uplatnenie ľudí z komunity nepočujúcich.

Pre nepočujúcich tlmočenie je a bude zadarmo

Online prepis nevidiacimi

proof of concept

Centrum bezbariérovej komunikácie zamestná a vytrénuje nevidiacich prepisovateľov. Vďaka tomu podporí zamestnanie nevidiacich a zabezpečí prístupnosť pre nepočujúcich. Projekt bude realizovaný na základe príkladu z Českej republiky. V prvej fáze sa zameriame na vytrénovanie prepisovateľov.

Nevidiaci pomáhajú komunikovať nepočujúcim

centrum bezbariérovej komunikácie zabezpečuje

Call centrum tlmočníkov

Centrum bezbariérovej komunikácie zabezpečí call centrum tlmočníkov, ktorí budú vždy schopní prijať žiadosť o tlmočenie do 15 minút. Tlmočenie bude poskytované v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hod.

Call centrum prepisovateľov

Centrum bezbariérovej komunikácie zabezpečí call centrum prepisovateľov (nevidiaci), ktorí budú vždy schopní prijať žiadosť o prepis do 15 minút. Prepis bude poskytovaný v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hod.

Project management team

Centrum bezbariérovej komunikácie zabezpečí tím ľudí, ktorí sa postarajú o všetku potrebnú administratívu, nasadenie riešenia na partnerských kontaktných bodoch, komunikáciu s firmami a mestami a zaistia bezproblémové fungovanie call centra tlmočníkov a prepisovateľov.

Technologické riešenie

Centrum bezbariérovej komunikácie zabezpečí profesionálne technologické riešenie na online tlmočenie a online prepis. Riešenie obsahuje mobilnú aplikáciu, užívateľské webové rozhranie, tlmočnícke rozhranie a administratívu s automatickým reportingom a plánovaním zmien tlmočníkov/prepisovateľov.

Cieľ projektu

Bezbariérové miesta

50

bezbariérových miest na úradoch, službách a pod.

Nepočujúci

1000

odtlmočených minút mesačne

Okrem podpory komunity nepočujúcich zabezpečíme aj zamestnanie 2 – 3 nevidiacich ľudí ako prepisovateľov

Partneri a podporovatelia

Spolupracujeme

Podporujú nás

Hlavný tím

Róbert Šarina

lektor kurzov posunkového jazyka,
certifikovaný tlmočník,
dieťa nepočujúcich rodičov,
spoluzakladateľ siete kebabov DEAF Kebab

Pavol Roman

certifikovaný tlmočník,
dieťa nepočujúcich rodičov,
absolvent Sokratovho inštitútu a Politickej akadémie,
tlmočník posunkového jazyka Úradu vlády Slovenskej republiky

znakovy jazyk

kontaktujte nás


Veríme, že spolu dokážeme zabezpečiť možnosť plnohodnotnej komunikácie pre všetky osoby so sluchovým postihnutím na Slovensku.